Η εταιρία μας διαθέτει ξεχωριστό τμήμα, αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό που είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού άριστης ποιότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα των χώρων σας καθώς και το εργατικό προσωπικό, συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό μηνιαίο ποσό που συμφωνείται με τον εκάστοτε διαχειριστή. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε: