Η εταιρία μας δεν δεσμεύει την πολυκατοικία σας με την προμήθεια πετρελαίου από ένα συγκεκριμένο προμηθευτή. Για τον λόγο αυτό: