Τηλ. 2310 825000 - 825001 - 825002|info@deka-koinoxrista.gr
Λοιπές υπηρεσίες 2019-08-20T12:30:18+02:00

Η σωστή λειτουργία του κτηρίου απαιτεί και την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Η Δ.Ε.ΚΑ σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και τους καταλληλότερους και οικονομικότερους τεχνικούς παρέχει τεχνική κάλυψη για κάθε ανάγκη επισκευής. Κάλυψη όπως:

error: Content is protected !!