Η σωστή λειτουργία του κτηρίου απαιτεί και την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Η Δ.Ε.ΚΑ σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και τους καταλληλότερους και οικονομικότερους τεχνικούς παρέχει τεχνική κάλυψη για κάθε ανάγκη επισκευής. Κάλυψη όπως: