Μηχανογραφημένη έκδοση των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας άμεσα με το πιο πλήρες και αξιόπιστο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα παρέχουμε:

Σε κάθε έκδοση κοινοχρήστων παραδίδουμε στον διαχειριστή έναν φάκελο που περιέχει: