Έκδοση Κοινοχρήστων 2018-04-12T15:50:03+02:00

Έκδοση κοινοχρήστων

  • Διαθέτουμε πλήρες και αξιόπιστο σύστημα μηχανογράφησης και εξειδικευμένο λογισμικό που εξασφαλίζουν ακρίβεια και εγκυρότητα στον καταμερισμό των κοινοχρήστων
  • Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία ή τις προβλεπόμενες διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας
  • Παραδίδουμε τα μηχανογραφημένα έντυπα άμεσα στον διαχειριστή