Είσπραξη κοινοχρήστων

  • Διευκολύνουμε τον διαχειριστή από το βάρος της είσπραξης των κοινοχρήστων πόρτα πόρτα και φροντίζουμε εμείς γι αυτό
  • Ορίζουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες είσπραξης