Η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών της πολυκατοικίας αλλά και διευκόλυνση του διαχειριστή. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει η εταιρία μας είναι τα ακόλουθα: