Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς, αναλαμβάνει ό,τι σχετίζεται με τομείς της απολύμανσης, της απεντόμωσης και της μυοκτονίας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την: